MÁY IN NHIỆT DNP DS-RX1 CHO THỊ TRƯỜNG SỰ KIỆN TẠI VIỆT NAM