HÌNH ẢNH LẮP MÁY MINILAB FUJIFILM FRONTIER 570R TẠI TRƯỜNG SƠN LAB - THÀNH PHỐ HỘI AN - QUẢNG NAM

Cỡ chữ
Bản in
Trung tâm ảnh màu kỹ thuật số Trường Sơn tại TP Hội An là cơ sở in phóng ảnh màu KTS chuyên nghiệp lâu năm
uy tín tại Hội An - Nhằm đáp ứng dịch vụ chất lượng tốt nhất, mới đây Ảnh KTS Trường Sơn đã đầu tư nâng cấp
hệ thống máy in phóng ảnh màu từ máy Noritsu QSS 2901 lên đời máy hiện đại hơn Fujìilm Frontier 570R. 
Dưới đây là những h
ình ảnh mới nhất lắp máy Minilab Frontier 570R tại Trung Tâm Ảnh kỹ thuật số Trường Sơn
được 
kỹ sư Đức Học từ nhà cung cấp Minh Khang - THN lắp đặt và chuyển giao công nghệ.


   
Quay lại