Sắp xếp theo
Siros Basic Kits
Siros Basic Kits
The ideal entry level kit for progessionals.
http://www.bron.ch/broncolor/
Liên hệ mua
Siros Kits Pro
Siros Kits Pro
The extensive pro-solution for demanding tasks in the studio and on location
http://www.bron.ch/broncolor/
Liên hệ mua
Siros 800 | 31.630.XX | 31.631.XX | 31.632.XX
Siros 800 | 31.630.XX | 31.631.XX | 31.632.XX
- Flash energy: 800 J- f-stop at 2m distance, 100 ISO (6½ft)-- with reflector L40: 32 ⁸/₁₀-- with reflector P70: 45 ⁶/₁₀- flash...
Liên hệ mua
LOGOS Kit 108 51.044.00
LOGOS Kit 108 51.044.00
Bao gồm: 1 LOGOS 800 / đôi điện áp: 200-240 V (tối ưu) / 100 - 120 V(incl. ống flash, mô hình đèn, bảo vệ kính và nắp bảo vệ màu xám)
Liên hệ mua