Cỡ chữ
Bản in

LOGOS Kit 108 51.044.00

Bao gồm: 1 LOGOS 800 / đôi điện áp: 200-240 V (tối ưu) / 100 - 120 V(incl. ống flash, mô hình đèn, bảo vệ kính và nắp bảo vệ màu xám)
Liên hệ mua
Comprises (without stands):
1 LOGOS 800 / dual voltage: 200 — 240 V (optimised) / 100 — 120 V
(incl. flash tube, modelling lamp, protecting glass and grey protection cap)
1 standard reflector
1 umbrella white
1 umbrella reflector
1 synchronous cable, 5m
1 travel bag
1 operating instruction manual

also available:
51.045.00 LOGOS kit 108 / for 100 — 120 V only
(equal contents as above)
Quay lại