Hình ảnh chuyển đổi minilab sang máy DNP

Cỡ chữ
Bản in
Với những máy minilab lâu đời có thời gian sử dụng trên 10 năm thường xuyên hỏng vặt, tiêu thụ điện năng rất cao, chiếm nhiều diện tích, vận hành phức tạp cộng với sản lượng in ảnh ít thường in ra những tấm ảnh chất lượng không cao, ảnh bị thâm, màu sắc rất kém do không đủ lượng ảnh in tối thiểu để máy bổ xung phần hóa chất hiện ảnh.

- Để khắc phục tình trạng trên một số của hàng minilab trên toàn quốc đã chọn giải pháp chuyển đổi hẳn sang máy in DNP DSRX1, DNP DS80 vẫn đáp ứng đầy đủ các cỡ in, thời gian in ảnh rất nhanh hơn minilab rất nhiều, ít tốn điện năng hơn minilab 60 lần đối với máy minilab QSS-Noritsu 3101....

HÌNH ẢNH CHUYÊN ĐỔI MINILAB SANG MÁY IN DNP HOẶC KẾT HỢP 1 DNP + MINILAB

 
 Thay thế máy minilab Noritsu QSS - 3101 sang DNP DS RX1

 
Thay thế máy minilab Fujifilm frontier 350 sang DNP DS RX1

 
Thay thế máy minilab Fujifilm frontier 350 sang DNP DS RX1 

 
 Thay thế máy kios kodak sang DNP DS RX1 quận 9 TP HCM

Thay thế minilab Fujifiln frontier 350 sang máy DNP DS-Rx1 và DNP DS80

Thay thế minilab Fujifiln frontier 350 sang máy DNP DS-Rx1 tại 124 Hồ Tùng Mậu - Hà Nội


Quay lại