DRIVER AND TOOLS

Cỡ chữ
Bản inPRINTER DRIVERS FOR WINDOWS & MAC
Firmware upgrades 1.21 for DNP DS-Rx1 mới 2015 (Click tại đây)


Tai file unidrv.hlp  

Tai file test anh the 5x7inch tai day

Hỗ trợ tải Driver máy DNP DSRX1 và DS80: ĐT 0913 364548Quay lại